Hundeleg

 

Hundeleg er et tilbud til hundeejere og deres hunde, om leg og social omgang med andre hunde på et indhegnet areal. Hunde har behov for leg og social omgang med andre hunde, for at vedligeholde et godt hundesprog og blive ved med at fungere godt i andre hundes selskab. For hvalpe og usikre hunde er hundesproget og omgangen med andre hunde noget de skal lære, og det lærer de bedst fra hundene selv.

Hundeleg er pt. kun for hunde der som udgangspunkt er velfungerende og harmoniske. Utrygge hunde vil godt kunne deltage, så længe deres utryghed ikke kommer til udtryk i overdreven aggressivitet. Som udgangspunkt er hundeleg ikke for hunde som udviser voldsom aggressiv adfærd, fordi hundelegen skal være til glæde for alle parter. Dog kan alle hunde som en del af deres hundesprog og kommunikation til tider vise aggressiv adfærd i mindre grad, hvilket vi taler om når det sker. Ønsker du hjælp til at ændre hundens aggressive adfærd er du dog meget velkommen til at kontakte mig.

Holdindeling:
Holdindelingerne er kategoriseret udfra hundens vægt, men med et overlap, således at en del hunde vil kunne høre til på to hold vægtmæssigt. Hvor hundene skal placeres kan således variere fra hund til hund og afhænger lige så meget af hundens sind, som hundens race og størrelse. Jeg er med i vurderingen af hvilket hold din hund hører til på baggrund af de informationer jeg får. Jeg forbeholder mig ret til at skifte rundt på hundene, hvis jeg ikke synes det fungerer, samt udelukke en hund fra hundeleg, hvis den ikke har gavn af det, eller hvis den er til fare eller gene for de andre hunde.

 • Hold 1: For hvalpe/hunde op til 5 kg.
  + Evt. enkelte forsigtige og rolige hunde fra hold 2.
 • Hold 2: For hvalpe/hunde mellem 5 og 10 kg.
  + Evt. hvalpe fra hold 1 med meget højt energi-niveau og/eller tendens til at lege voldsomt, samt evt. enkelte forsigtige og rolige hvalpe/hunde fra hold 3.
 • Hold 3: For hvalpe/hunde mellem 10 og 15 kg.
  + Evt. hvalpe fra hold 2 med meget højt energi-niveau og/eller tendens til at lege voldsomt, samt evt. enkelte forsigtige og rolige hunde fra hold 4.
 • Hold 4: For hvalpe/hunde på 15 -20 kg. (og større hvalpe der dog max er 4 mdr.)
  + Evt. hvalpe fra hold 3 med meget højt energi-niveau og/eller tendens til at lege voldsomt.


Ved få tilmeldte kan nogle af holdene blive slået sammen, såfremt det giver mening i forhold til de tilmeldte hunde. Hold derfor også øje med tidspunkterne for de andre hold. En ændring af holdene vil blive annonceret aftenen inden.

Der vil være plads til maks. 8 hunde pr. hold, så forudgående tilmelding er nødvendig.

Hunde af typerne kamphunde/muskelhunde kan ikke deltage i hundeleg, når de er over 4 mdr. med mindre jeg kender hunden fra mine hundetræningshold eller tidligere hundeleg og kan sige god for dem. Jeg forbeholder mig ret til at afvise en tilmelding (uanset race) såfremt jeg mener hunden kan være til for stor fare eller gene for de andre hunde, eller hvis den tilmeldte hund ikke menes at kunne trives med deltagelse. Hundeleg skal altid være for hundens skyld, og derfor kun for de hunde der nyder gavn af det, eller som har godt af den sociale træning i den form som hundeleg giver mulighed for. Er du i tvivl så tag altid gerne kontakt til mig.

 

Datoer

 • Torsdag d. 9/7 - 2020 (TILMELDING SENEST: torsdag kl. 12)
  (Hold 1: 19-19.20, Hold 2: 19.30-19.50, Hold 3: 20-20.20, Hold 4: 20.30-20.50)
 • Søndag d. 12/7 - 2020 (TILMELDING SENEST: lørdag kl. 20)
  (Hold 1: 11.40-12, Hold 2: 12.10-12.30, Hold 3: 12.40-13, Hold 4: 13.10-13.30)

Pris

30 kr. pr. hund for 20 min. leg
- på indhegnet areal og under guidning og rådgivning - jeg fortæller altid om det hundesprog vi ser hos hundene, og I lærer dermed at aflæse jeres hund i andre situationer også.

Der kan betales kontant eller med mobilepay på dagen.

Tilmelding

Tilmelding via sms, mail eller nedenstående kontaktformular.

Ved mindre end 4 tilmeldte hunde aflyses der som udgangspunkt - tilmeldte vil få besked om aflysning via sms.

Det er vigtigt, at jeg kender de hunde der kommer, så hvis ikke jeg har haft kontakt til jer tidligere skal I sende mig lidt uddybende beskrivelse af jeres hund, så jeg kan hjælpe med at vurdere hvilket legehold der vil passe bedst.

 

Generelle betingelser

 • COVID-19: 
  • Kun én person på banen pr. hund (tilskuere må gerne stå uden for banen med afstand)
  • Kom kun hvis du føler dig helt rask og uden symptomer.
  • Sprit hænder af, når du kommer ind af lågen. 
  • Rør kun ved din egen hund.
  • Hold som udgangspunkt min. 2 meters afstand.
  • OBS: Jeg vil kunne komme tættere på end 2 meters afstand, hvis jeg skal guide nogle hunde eller stoppe uhensigtsmæssig leg, så hvis du er særligt i risikozonen må du overveje en ekstra gang, om det er dig der skal være på banen med hunden.
 • Vaccination: Din hund skal været vaccineret (for hvalpe gælder det at de skal være i gang med vaccinationsprogram), for at undgå sygdomsudbrud. Gyldigt vaccinationsbevis skal derfor forevises første gang du deltager.
 • Forsikring: Al deltagelse i hundeleg foregår på eget ansvar. Dog anbefales det at hundene er dækket af en hundeansvarsforsikring, som også dækker under hundetræning (organiseret hundeleg), for at undgå ubehagelige økonomiske diskussioner i fald en hund kommer til skade (dette kan også ske under en venskabelig leg).
 • Løbetid: Tæver i løbetid kan ikke deltage.
 • Betaling: Betalingen foregår i slutningen af hvert hold og betales kontant eller via mobilepay.
 • Parkering: Parkering må kun foretages på de dertil indrettede parkeringspladser og foregår på eget ansvar.
 • Luftning: Af hensyn til naboer og andre deltagere bedes hunde føres i snor til og fra træningsbanen, og på arealerne omkring træningsbanen.
 • God tone: Det forventes at alle omtaler hinanden og hinandens hunde i en positiv og god tone, i det hundeleg skal være et behageligt forum for alle. Det er aldrig helt til at vide hvordan en hundeleg forløber, da det altid vil afhænge af sammensætningen af de hunde der deltager. Ind i mellem kan der opstå små konflikter mellem hundene, som jeg afleder og afbryder når jeg finder det nødvendigt. Jeg vil altid forsøge at fortælle om hundenes indbyrdes kommunikation undervejs, men min primære opgave vil altid være at holde øje med og evt. guide hundenes indbyrdes kommunikation, og derfor vil det i nogle tilfælde først være muligt at fortælle og svare på spørgsmål efterfølgende, når hundene er i snor. Er du i tvivl eller usikker på noget i forhold til hundendes kommunikation, mine eller andres handlinger, så henvend dig til mig bagefter - så vil jeg meget gerne forklare.