Hundeleg

Hundeleg er et tilbud til hundeejere og deres hunde, om leg og social omgang med andre hunde på et indhegnet areal. Hunde har behov for leg og social omgang med andre hunde, for at vedligeholde et godt hundesprog og blive ved med at fungere godt i andre hundes selskab. For hvalpe og usikre hunde er hundesproget og omgangen med andre hunde noget de skal lære, og det lærer de bedst fra hundene selv.

Hundeleg er pt. kun for hunde der som udgangspunkt er velfungerende og harmoniske. Utrygge hunde vil godt kunne deltage, så længe deres utryghed ikke kommer til udtryk i overdreven aggressivitet. Som udgangspunkt er hundeleg ikke for hunde som udviser voldsom aggressiv adfærd, fordi hundelegen skal være til glæde for alle parter. Dog kan alle hunde som en del af deres hundesprog og kommunikation til tider vise aggressiv adfærd i mindre grad, hvilket vi taler om når det sker. Ønsker du hjælp til at ændre hundens aggressive adfærd er du dog meget velkommen til at kontakte mig.

Holdindeling:
Holdindelingerne er kategoriseret udfra hundens vægt, men med et overlap, således at en del hunde vil kunne høre til på to hold vægtmæssigt. Hvor hundene skal placeres kan således variere fra hund til hund og afhænger lige så meget af hundens sind, som hundens race og størrelse. Jeg er med i vurderingen af hvilket hold din hund hører til på baggrund af de informationer jeg får. Jeg forbeholder mig ret til at skifte rundt på hundene, hvis jeg ikke synes det fungerer, samt udelukke en hund fra hundeleg, hvis den ikke har gavn af det, eller hvis den er til fare eller gene for de andre hunde.

 • Hold 1: For hundetyper op til 10 kg., samt hvalpe i alle størrelser (til og med 4 mdr.)
  + Evt. enkelte forsigtige og rolige hunde fra hold 2.
 • Hold 2: For hundetyper mellem 10 og 25 kg.
  + Evt. hunde fra hold 1 med meget højt energi-niveau og/eller tendens til at lege voldsomt, samt evt. enkelte forsigtige og rolige hunde fra hold 3.
 • Hold 3: For hundetyper mellem 20 og 35 kg, med et højt energi-niveau.
  + Evt. hunde fra hold 2 med meget højt energi-niveau og/eller tendens til at lege voldsomt, samt evt. enkelte forsigtige og rolige hunde fra hold 4.
 • Hold 4: For hundetyper på 30 kg. og derover.
  + Evt. hunde fra hold 3 med meget højt energi-niveau og/eller tendens til at lege voldsomt.
  (OBS: Der er ikke så mange tilmeldinger til hold 4, så det oprettes kun efter forespørgsel fra min. 4 hunde - kontakt for at komme på ventelisten!)

Ved få tilmeldte kan nogle af holdene blive slået sammen, såfremt det giver mening i forhold til de tilmeldte hunde. Hold derfor også øje med tidspunkterne for de andre hold. En ændring af holdene vil blive annonceret aftenen inden.

Der vil være plads til maks. 12 hunde pr. hundeleg på Hold 1, maks. 10 hunde på Hold 2, og maks. 8 hunde på hold 3, så forudgående tilmelding er nødvendig.

Hunde af typerne kamphunde/muskelhunde kan ikke deltage i hundeleg, når de er over 4 mdr. med mindre jeg kender hunden fra mine hundetræningshold eller tidligere hundeleg og kan sige god for dem. Jeg forbeholder mig ret til at afvise en tilmelding (uanset race) såfremt jeg mener hunden kan være til for stor fare eller gene for de andre hunde, eller hvis den tilmeldte hund ikke menes at kunne trives med deltagelse. Hundeleg skal altid være for hundens skyld, og derfor kun for de hunde der nyder gavn af det, eller som har godt af den sociale træning i den form som hundeleg giver mulighed for. Er du i tvivl så tag altid gerne kontakt til mig.

Datoer

Jeg har pt. ingen datoer, da efterspørgslen på hundetræningshold har været større, og derfor prioriteret. Kontakt mig gerne for interesse, så vender jeg tilbage, såfremt jeg laver nye datoer.

Pris

25 kr. pr. hund for 25 min. leg.
Der kan betales kontant eller med mobilepay på dagen.

Tilmelding

Tilmelding senest dagen den aktuelle dato indtil kl. 12. 

Tilmelding via sms, mail eller nedenstående kontaktformular.

Ved mindre end 4 tilmeldte hunde aflyses der som udgangspunkt - tilmeldte vil få besked om aflysning aftenen før.

Det er vigtigt, at jeg kender de hunde der kommer, så hvis ikke jeg har haft kontakt til jer tidligere skal I sende mig lidt uddybende beskrivelse af jeres hund, så jeg kan hjælpe med at vurdere hvilket legehold der vil passe bedst. 

Generelle betingelser for hundeleg

 • Vaccination: Din hund skal været vaccineret, for at undgå sygdomsudbrud. 
 • Forsikring: Al deltagelse i hundeleg foregår på eget ansvar. Dog anbefales det at hundene er dækket af en hundeansvarsforsikring, som også dækker under hundetræning (organiseret hundeleg), for at undgå ubehagelige økonomiske diskussioner i fald en hund kommer til skade (dette kan også ske under en venskabelig leg).
 • Løbetid: Tæver i løbetid kan ikke deltage. 
 • Betaling: Betalingen foregår i slutningen af hvert hold og betales kontant.
 • Parkering: Parkering må kun foretages på de dertil indrettede parkeringspladser og foregår på eget ansvar. 
 • Luftning: Af hensyn til naboer og andre deltagere bedes hunde føres i snor til og fra træningsbanen, og på arealerne omkring træningsbanen. 
 • God tone: Det forventes at alle omtaler hinanden og hinandens hunde i en positiv og god tone, i det hundeleg skal være et behageligt forum for alle. Det er aldrig helt til at vide hvordan en hundeleg forløber, da det altid vil afhænge af sammensætningen af de hunde der deltager. Ind i mellem kan der opstå små konflikter mellem hundene, som jeg afleder og afbryder når jeg finder det nødvendigt. Jeg vil altid forsøge at fortælle om hundenes indbyrdes kommunikation undervejs, men min primære opgave vil altid være at holde øje med og evt. guide hundenes indbyrdes kommunikation, og derfor vil det i nogle tilfælde først være muligt at fortælle og svare på spørgsmål efterfølgende, når hundene er i snor. Er du i tvivl eller usikker på noget i forhold til hundendes kommunikation, mine eller andres handlinger, så henvend dig til mig bagefter - så vil jeg meget gerne forklare.